Politica de confidențialitate

Definiții și Condiții Generale

Grădiniță Căsuța din pădure își rezervă dreptul de a modifică acest document în orice moment și în orice fel. Modificările vor intră în vigoare din momentul în care vor fi introduse în prezentul document. De aceea, va invităm să-l recitiți periodic. Dacă, în orice moment, nu mai acceptați în întregime Termenii și Condițiile, aveți posibilitatea de a nu mai utiliza siteul casutadinpadure-pitesti.ro

Orice utilizare a acestui web-site sau a serviciilor sale va fi considerată un accept al termenilor și condițiilor conținute în prezentul document.

“Utilizator” este numită orice persoană care accesează casutadinpadure-pitesti.ro  și folosește serviciile puse la dispoziție prin acest site.

“Editor” este numită persoană care se ocupă de postarea, mentenanță și reactualizarea informațiilor de pe www.casutadinpadure-pitesti.ro

“Moderator” este orice persoană desemnată de casutadinpadure-pitesti.ro  să se ocupe de monitorizarea înregistrărilor pe  casutadinpadure-pitești.ro.

Toate drepturile de copiere, reproducere și distribuție sub orice formă sunt rezervate și aparțin casutadinpadure-pitesti.ro  în conformitate cu legislația în vigoare. Utilizând acest site, acceptați să nu reproduceti, duplicati, copiați vindeți, revindeti sau să exploatați nici o parte a serviciilor, folosirea serviciilor sau accesul la serviciile puse la dispoziție de  Grădiniță Căsuța din Pădure,  prin intermediul site-ului casutadinpadure-pitesti.ro .

Grădiniță Căsuța din Pădure nu este răspunzătoare pentru nici un fel de daune sau neajunsuri rezultate în urmă unor disfuncționalități ale site-ului, suspendarea unor servicii, erorile apărute în materiale, viteză de transfer a datelor. Sunteți de acord că, casutadinpadure-pitesti.ro  nu este răspunzătoare față de dumneavoastră sau orice terță persoană sau instituție pentru orice modificare, suspendare sau întrerupere a serviciilor disponibile prin intermediul  casutadinpadure-pitesti.ro  

Conținutul casutadinpadure-pitesti.ro  poate fi vizualizat numai pentru folosință personală a utilizatorului website-ului, lipsită de intenție comercială.

Descrierea serviciilor

Grădinița Căsuța din pădure urmărește prin activitățile desfășurate, adaptarea copiilor la mediu, la cerințele sociale prezente sau la cele viitoare.  Astfel, activitățile desfășurate în grădiniță sunt activități integrate, bazându-se pe experiență de viață și pe cunoștințele actuale ale preșcolarilor, la care se adaugă de fiecare dată un element de noutate, menit să stimuleze curiozitatea și interesul acestora.

Grădiniță Căsuța din pădure administrează acest site, care asigură utilizatorilor acces la o serie de resurse utile. Noi servicii vor fi implementate în timp, fără a încalcă Politică de Confidențialitate sau scopul declarat. Este posibil ca unele servicii noi să beneficieze de condiții speciale de utilizare care vă vor fi aduse la cunoștiință și care vor necesita o aprobare neapărată. Accesul la casutadinpadure-pitesti.ro  este gratuit și nu este limitat de plata unui abonament.

Utilizarea website-ului

Website-ul colectează în mod automat anumite informații și le stochează în fișiere-jurnal. Aceste informații includ adresa de protocol internet (IP), locația generală în care se află computerul sau dispozitivul dumneavoastră (la nivel de oraş), tipul de browser, sistemul de operare, momentul accesării, link-ul paginii accesate, istoricul de vizualizare al paginilor website-ului nostru, informații despre dispozitiv, programe vizualizate, id dispozitiv (notificări și identificare), timestamp, cerere/acţiune.

Folosim aceste informații pentru a ne putea concepe site-ul şi aplicaţia în așa fel încât să se adapteze mai bine la nevoile utilizatorilor noștri. De asemenea, este posibil să vă folosim adresa IP pentru a putea contribui la diagnosticarea problemelor legate de serverele noastre și pentru a ne administra pagină de internet, pentru a analiză tendințele, pentru a urmări mișcările vizitatorilor și pentru a culege informații demografice generale care să ne sprijine în identificarea preferințelor vizitatorilor. Temeiul prelucrării este interesul nostru legitim de a monitoriza activitatea pe site şi a asigura securitatea site-ului. Datele sunt păstrate timp de un an de la dată vizitei.

De asemenea, pagina noastră de internet utilizează cookie-uri, despre care puteți citi în secţiunea de mai jos. Ca regulă generală, pentru plasarea cookie-urilor care nu sunt strict necesare funcţionalităţii paginii este necesar consimţământul dumneavoastră, pe care vi-l solicităm la intrarea pe site. Opţiunile dumneavoastră privind cookie-urile pot fi modificate oricând, instrucţiuni în acest sens fiind incluse în Politica de cookie-uri

Obligațiile utilizatorilor

Orice vizitator, prin accesarea, descărcarea sau folosirea în orice alt mod a Site-ului sau a oricărei părți din conținutul Site-ului, își da consimțământul, în mod neechivoc și irevocabil, cu privire la Condițiile de utilizare, precum și la orice alte notificări pe care Grădiniță Căsuța din pădure le va afișa pe Site.

În caz de neacceptare și/sau de nerespectare de către orice vizitator a dispozițiilor alineatelor precedente, acesta nu va avea permisiunea de a accesa și/sau de a folosi Site-ul .

 

Sunteți de acord SĂ NU folosiți site-ul și serviciile puse la dispoziție prin intermediul sau pentru a:

 • încarca, publica sau transmite în alt mod orice conținut care este ilegal, defăimător, ofensator, amenințător, abuziv, vulgar, obscen, afectează intimitatea altei persoane, îndeamnă la ura rasială, etnică, discriminare de orice fel sau este în alt mod ofensator.
 • intimida, ofensa sau răni minorii în orice mod
 • pretinde că sunteți o altă persoană sau instituție, inclusiv, dar nu limitat la, reprezentant al casutadinpadure-pitesti.ro , lider sau mediator al unei discuții, ghid sau gazdă a portalului, sau să afirmați în mod fals sau să indicați în alt fel afilierea cu o anumită persoană sau instituție.
 • falsifica datele de identificare, sau să le manipulați în alt mod, cu scopul de a deghiza sau ascunde originea oricărui conținut transmis prin intermediul site-ului
 • încarca, posta, difuza sau transmite în alt mod orice conținut pentru care nu aveți dreptul legal de transmitere sau difuzare în orice condiții, sub orice sistem juridic, românesc sau străin, relații contractuale sau de încredere (cum sunt informațiile confidențiale, cele aflate sub drept de proprietate, aflate sau dezvăluite că parte a relațiilor de serviciu sau aflate sub incidența acordurilor de confidențialitate)
 • încarca, posta, difuza sau transmite în orice alt mod, orice tip de conținut care încalcă orice patent sau marca protejată, secret comercial, drept de autor, sau alte drepturi de proprietate ale oricărui terț.
 • încarca, posta, difuza sau transmite în alt mod orice tip de publicitate, materiale promoționale, “junk mail”, “spam”, scrisori în lanț, scheme piramidale, sau orice altă formă de solicitări, cu excepția porțiunilor din serviciu care sunt formate cu acest scop
 • încarca, posta, difuza sau transmite în alt mod orice material care conține viruși sau orice alt tip de cod, fișiere, sau programe care sunt create să distrugă, întrerupă sau să limiteze funcționarea oricărui alt software, componente hardware sau echipament de telecomunicații
 • încalca în mod intenționat sau nu, orice lege locală, națională sau internațională, inclusiv, dar nu limitat la, orice regulament care are valoare de lege
 • încalca în mod intenționat sau nu, orice lege locală, națională sau internațională, inclusiv, dar nu limitat la, orice regulament care are valoare de lege
 • colecta sau depozita date personale despre ceilalți membri utilizatori ai serviciilor casutadinpadure-pitesti.ro
 • promova sau furniza informații despre modul de derulare a activităților ilegale, promova rănirea fizică sau verbală împotriva oricărui grup sau persoană, sau pentru a promova orice act de cruzime față de animale.
 • se angaja în activități comerciale, în lipsa permisiunii administratorului casutadinpadure-pitesti.ro, prin oferirea spre vânzare a oricăror produse sau servicii
 • organizarea de concursuri sau tombole

Răspunderea civilă. Despăgubiri